لینک های دسترسی

انتخابات در کمشیر تحت کنترول هند و مظاهرات علیه آن


کشمیر تحت کنترول هند، بخاطر براه انداختن دور نهایی رای گیری انتخابات در آن ایالت، بحالت آماده باش کامل قرار دارد.

هزاران عسکر امروز چهارشنبه در سری نگر، پایتخت تابستانی کشمیر و شهر دارای اکثریت جمو در سعی برای جلوگیری از مختل ساختن وضع توسط تندروانیکه علیۀ حکمروایی هند میجنگند، در حال گزمه بودند.

شاهدان میگویند حد اقل ۹ نفر وقتی زخمی شدند که پولیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان که در بعضی مناطق رای دهی بسوی پولیس سنگ پرتاب میکردند، هجوم آورد. اما از کدام درگیری بزرگی گزارش نشده است.

گروه های جدایی طلب، مقاطعه با این انتخابات را اعلان کرده و میگویند که هدف این انتخابات قانونی ساختن کنترول هند بر کشمیر است.

اما یک تعداد بی سابقۀ مردم در دور های قبلی انتخابات رای داده اند. این رای گیری سالی را بپایان میرساند که با بزرگترین اعتراضات علیۀ حکمروایی هند و آغاز خشونت های سال ۱۹۸۹ توسط مسلمانان همراه بوده است.

XS
SM
MD
LG