لینک های دسترسی

۱۷ سال قبل، در همین روز، گوربچوڤ استعفی نمود


در بیست و پنجم ماه دیسمبر سال ۱۹۹۱یعنی ۱۷ سال قبل در همین روز، میخایل گوربچوڤ، از سمت ریاست جمهوری اتحاد شوروی، استعفی نمود.

ازینکه ۱۱ جمهوری سابق شوروی چهار روز قبل، کشور های مستقل مشترک المنافع را بوجود آورده و اتحاد شوروی را بطور مؤثری به اضمحلال کشانده بودند، در حقیقت از اتحاد شوروی چیزی باقی نمانده بود که او از آن استعفی نماید.

اتحاد شوروی اصلاً قبل بران، موجودیتش را از دست داده بود.

گوربچوڤ در بیانیۀ وداعیه اش خاطر نشان نمود که بوجود آمدن کشورهای مستقل مشترک المنافع، دلیل اصلی استعفی او بوده است و چنین ادعا کرد که او از آن تشویش دارد که در حقیقت مردمان این کشور از رعیت بودن یک قدرت بزرگ اجتناب مینمایند و این کار شاید عواقب وخیمی را در قبال داشته باشد که همۀ ما با آن روبرو خواهیم شد.

گوربچوڤ با کلماتی که بعضاً با افتخار و بعضاً با مأیوسیت همراه بود، اظهار داشت او مؤفقیت های بدست آورده است.

اصلاحاتی که او آورد اقتصاد کمونیستی را بطرف اقتصاد بازار آزاد سوق داد. او همچنان اعلان نمود مردم روسیه در جهان جدیدی زندگی مینمایند که به جنگ سرد و مسابقۀ تسلیحاتی پایان بخشید.

در حالیکه گوربچوڤ ارتکاب اشتباهاتی را معترف گردید، اما او هیچگاهی از سیاست های که دنبال نموده بود، اظهار ندامت نکرد.

در حقیقت گوربچوڤ، قبل از بمیان آمدن کشورهای مستقل مشترک المنافع، قدرت و پرستیژش را از دست داده بود.

اقتصاد آن کشور بی ثبات شده بود. چنین معلوم می شد که هیچکسی از گوربچوڤ راضی نبود. بعضی از مخالفین او آزادی بیشتر سیاسی را تقاضا داشتند، در حالیکه اعضای سنت گرای حکومت او هیچگونه حرکت بطرف اصلاحات را نمی خواستند.

در حالیکه گوربچوڤ قدرتش را تدریجاً از دست میداد، یلتسن قویتر شده ادارۀ کریملین و دیگر تأسیسات حکومتی اتحاد شوروی را بدست گرفته و بیرق اتحاد شوروی را با بیرق روسیه عوض کرد.

اتحاد شوروی، دشمن سر سخت دوران جنگ سرد ایالات متحده بعد از ۷۰ سال موجودیت، از بین رفت.

XS
SM
MD
LG