لینک های دسترسی

چین بمنظور مبارزه علیۀ دزدان بحری صومالیه کشتی های خود را گسیل داشت.


سه کشتی بحریۀ چین بسوی خلیج عدن در حرکت است تا به کشتی های بین المللی ای بپیوندد که علیۀ دزدان بحری در خارج سواحل صومالیا میجنگند.

دو کشتی مخرب و یک کشتی تدارکاتی امروز یک بندر را در جزیرۀ جنوبی هاینان ترک کرد. این کشتی ها حامل حد اقل ۸۰۰ ملاح، بشمول ده ها عضو قوای خاص است. آنها مسؤل گزمه در خلیج عدن و اوقیانوس هند هستند تا از کشتی های باربر بمقابل حملات دزدان بحری محافظت نماید.

یک رئیس شرکت کشتی رانی کینیائی امروز از چین و سایر کشورها تقاضا نمود تا از اسلحۀ شان جهت محافظت همۀ کشتی ها در منطقه استفاده کنند نه صرف محافظت کشتی های کشورهای خود شان. دزدان بحری صومالیه در سال ۲۰۰۸ بیش از ۴۰ کشتی را ربوده و حد اقل ۱۵ کشتی و عملۀ آنها را در قید خود نگهداشته اند.

XS
SM
MD
LG