لینک های دسترسی

پولیس هند: خشونت در کشمیر در پائین ترین حد طی ۲۰ سال گذشته میباشد.


پولیس هند میگوید خشونت در کشمیر به پائین ترین حد از وقت آغاز شورش جدائی طلبی در منطقۀ مورد منازعۀ کشمیر در ۲۰ سال پیش باینطرف رسیده است.

کلدیپ کهودا، قوماندان پولیس هند طی بیانیۀ امروزی میگوید که تعداد واقعات خشونت بار در سال جاری بمقایسۀ سال گذشته ۴۰ فیصد کاهش یافته است.

مقامات میگویند خشونت در سال ۲۰۰۴، بعد ازانکه پاکستان یک عملیۀ بطی صلح را شروع نمود، بکاهش آغاز کرد. هردو کشور بخش هائی از کشمیر را اداره میکنند ولی ملکیت کامل آن منطقۀ همالیا را ادعا مینمایند.

کهودا گفت باوجود این بهبودی، بیش از ۸۰۰ تندرو اسلامیست هنوز در منطقه عملیات میکنند. او گفت حد اقل ۲۰۰ تن ازانها خارجی هستند، بشمول اعضای گروۀ لشکر طیبۀ مقیم پاکستان.

هند آن گروه را مسؤل حملات مهلک ماۀ گذشته بر مومبای میخواند.

XS
SM
MD
LG