لینک های دسترسی

رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید اقتصاد کشورش شاید انقباض نماید.


رئیس جمهور کوریای جنوبی بروز شنبه گفت اقتصاد کشورش شاید در جریان ربع اول سال ۲۰۰۹ انقباض نماید که اولین بحران از بحران مالی سال ۱۹۹۷ باینطرف خواهد بود.

لی میونگ باک، رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت در حالی که اقتصاد کشورش در سال ۲۰۰۹ بصورت عموم رشد مثبت خواهد نمود، ممکن است در دو ربع اول سال منقبض گردد. او بطی شدن اقتصاد جهانی و اتکای کوریای جنوبی را به بازارهای خارجی دلیل آن خواند.

قبلاً در طول ماۀ جاری بانک مرکزی کوریای جنوبی پیشگوئی کرد که اقتصاد آن کشور شاید در نیمۀ اول سال ۲۰۰۹ به پیمانۀ ۰٫۶ فیصد و در نیمۀ دوم به پیمانۀ ۳٫۳ فیصد رشد کند.

دو شرکت عمدۀ موتر سازی کوریای جنوبی اخیراً پیشگوئی فروشات شان را به مقیاس ۱۲ فیصد کاهش دادند. شرکت های موتر سازی هَندی و کیا همچنان اعلام کردند که ادارۀ اضطراری را تطبیق کرده و در معاشات مدیران خود افزایش بعمل نخواهند آورد.

XS
SM
MD
LG