لینک های دسترسی

اعتراف رهبر تندرو در پاکستان در دست داشتن به حملات در ممبی


مقامات ارشد پاکستانی به دو رسانۀ خبری ایالات متحده گفته اند، یک رهبر تندرو که در پاکستان در باز داشت است، به دست داشتن در حملات دهشت افگنی در شهر ممبی هند، اعتراف کرده است.

این دو گزارش از مقامات پاکستانی که معرفی نشده اند، نقل قوقل کرده که ظرار شاه، تندرو دستگیر شده اعتراف کرده است که در طرح آن حملات دست داشته و به مستنطقین تفصیلات چگونگی عملی نمودن حملات را داده است.

این اعتراف اولین بار در روزنامۀ وال ستریت ژورنال چاپ و بعد توسط آژانس خبر رسانی اسوسیتد پرس تائید شد.

هر دو رسانۀ خبری، حکومت و مامورین استخباراتی شامل در این قضیه را معرفی نکرده است. ضرار شاه بحیث رهبر گروه تندرو مستقر در پاکستان لشکر طیبه معرفی شده که هند او را به محاصرۀ شهر ممبی که طی آن بیش از ۱۷۰ تن کشته شدند، ملزم میداند.

مقامات پاکستانی بخاطر فشار شدید بین المللی مبنی بر سرکوبی آن جنبش بعد از حملات ممبی، در اوایل این ماه او را همراه با ذکی الرحمن لخوی، یک رهبر مظنون دیگر آن گروه، باز داشت کردند.

XS
SM
MD
LG