لینک های دسترسی

انتخابات در منطقۀ زراعتی گانا


امروز رای دهندگان در دور دوم انتخابات در منطقۀ دور دست تین Tain در گانا رای میدهند که ممکن است رئیس جمهور آیندۀ کشور را تعیین نماید.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲۹ حوزۀ دیگر کشور بروز یکشنبۀ گذشته برگزار گردیده بود که دران جان اتا ملزJohn Atta-Mills، کاندید حزب مخالف بر نانا اکوفو ادوNana Akufo-Addo، کاندید حزب حاکم یک سبقت خیلی کم داشت. اما کمیسیون انتخابات گانا میگوید تا وقتی نتایج انتخابات در منطقۀ تین معلوم نشود، نمیتواند برنده را اعلام کند.

حزب وطن پرست جدید، حزب حاکم گانا، اوضاع را پیچیده تر ساخته و میگوید بخاطر نگرانی های امنیتی با انتخابات امروزی مقاطعه میکند. آن حزب در صدد کسب حکم یک محکمه شده تا کمیسیون انتخابات را از اعلام نتایج مانع گردد ولی تصمیم روی این قضیه تا هفتۀ آینده اتخاذ نخواهد شد.

ناظرین انتخابات امروز در تین گفتند که آن منطقه آرام است و صدها عسکر و افراد پولیس برای حفظ نظم بمنطقه اعزام شده اند.

XS
SM
MD
LG