لینک های دسترسی

ادامۀ حملات نظامی اسرائیل بر حماس


اسرائیل در خلال تقاضا های تندروان مبنی بر انتقام از قتل یکی از رهبران ارشد شان، بر تهاجم نظامی علیۀ حماس در باریکۀ غزه ادامه میدهد.

طیارات جنگی اسرائیل امروز یک مسجد و عماراتی را در شمال غزه تخریب کرد که گمان برده میشد مربوط تندروان حماس باشد. مقامات اسرائیلی میگویند از مسجد منحیث ذخیرۀ راکت و سایر اسلحه استفاده میشد.

منازل مقامات ارشد حماس در جملۀ اهداف این حملات هوائی قرار داشت.

مقامات طبی فلسطینی میگویند یکی ازین حملات هوائی سه طفلی را کشت که در یک جاده در غزه بازی میکردند.

هدف این تهاجم اسرائیل متوقف ساختن حملات راکت افراد مسلح بر اسرائیل است، ولی شلیک راکت ها متوقف نگردیده است. یک راکت که امروز شلیک شد بر یک عمارت مسکونی در شهر جنوبی اشکلان اصابت کرد. از تلفاتی گزارش داده نشده است.

حماس همچنان بعد از قتل روز پنجشنبۀ نزار ریان، طی یک حملۀ هوائی اسرائیل سوگند یاد کرد که انتقام خواهد گرفت. او اولین رهبر ارشد آن گروۀ تندرو فلسطینی بود که درین تهاجم بقتل رسیده است.

XS
SM
MD
LG