لینک های دسترسی

تشکیل کابینۀ جدید توسط موگابی در زمبابوی


وسایل نشراتی دولتی زمبابوی میگوید رابرت موگابی، رئیس جمهور آن کشور برای تشکیل حکومت آمادگی میگیرد ولو که مخالفین از اشتراک دران امتناع ورزند.

روزنامۀ هرالد امروز از قول جورج چمبارا، سخنگوی موگابی نوشته که رئیس جمهور برای تشکیل یک حکومت جدید آمادگی میگیرد.

بموجب این گزارش، آقای موگابی ۱۲ وزیر و معینی را که در انتخابات ماۀ مارچ کرسی های شان را در پارلمان از دست داده بودند، برکنار کرد.

آقای موگابی در انتخابات ریاست جمهوری در صف دوم قرار داشت ولی در دور دوم در ماۀ جون که مورگن چنگیرای، رهبر مخالفین از انتخابات کناره گیری کرده گفت ده ها تن از پشتیبانانش کشته شده اند، برنده شد.

رئیس جمهور و آقای چنگیرای در ماۀ سپتمبر توافقی را امضا کرده بودند تا یک حکومت وحدت را تشکیل دهند. اما این توافق روی اختلافات در قسمت چگونگی تقسیم کرسی ها به بن بست مواجه گردید.

XS
SM
MD
LG