لینک های دسترسی

هیات اتحادیۀ اروپایی - استقرار متارکۀ احتمالی در غزه


نمایندگان اتحادیۀ اروپایی به امیدواری متقاعد ساختن رهبران اسرائیل و فلسطین برای یک متارکه در باریکۀ غزه، امروز یکشنبه به شرق میانه سفر میکنند.

اتحادیۀ اروپایی میگوید، کارل شوار، زنبرگ وزیر خارجۀ جمهوری چک را با کمشنر روابط خارجی آن اتحادیه و وزرای خارجۀ فرانسه و سویدن به منطقه خواهد فرستاد.

اتحادیۀ اروپایی میگوید، این هیات امروز قبل ازملاقات با ایهود اولمرت صدر اعظم و شیمون پیریز رئیس جمهور اسرائیل در بیت المقدس بروز دوشنبه به مصر سفر خواهد کرد.

بعداً این هیات به شهر رام الله کرانۀ غربی خواهد رفت تا این ماموریت شرق میانه را روز سه شنبه در اردن بپایان برساند.

این اتحادیه میگوید، نیکلای سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه نیز با محمود عباس رئیس حاکمیت فلسطین در شهر رام الله ملاقات خواهد کرد.

همچنان آقای سرکوزی در نظردارد که این هفته به کشور های اسرائیل، مصر، سوریه و لبنان مسافرت کند. اتحادیۀ اروپایی بزرگترین کمک دهندۀ خارجی به اراضی فلسطینی است.

در عین حال، اسرائیل به تهاجم زمینی علیۀ حماس در باریکۀ غزه دوام داده است.

عساکر اسرائیلی بحمایت قطار هایی از تانک و حمایت هوایی، یک تهاجم بزرگ زمینی را در باریکۀ غزه عملی مینمایند و سعی یک هفته یی شانرا برای از بین بردن توانایی های نظامی گروه تندرو فلسطینی حماس، گسترش میبخشند.

شاهدان میگویند که تانکها و عساکر اسرائیلی به حمایت هلیکوپترهای توپدار امروز یکشنبه به حومه های شهر غزه رسیده و بزرگترین شهرغزه را از سایر بخشهای آن در جنوب قطع کرده اند.

کارمندان طبی میگویند حد اقل ۱۹ فلسطینی امروز درجریان زد خورد ها با عساکر اسرائیلی در غزه کشته شدند.

شاهدان میگویند که بعضی خانواده ها از منازلشان در حالی فرار میکنند که عساکر اسرائیلی بداخل شهر غزه بیشتر پیشروی میکنند.

ایهود براک، وزیر دفاع اسرائیل، بروز شنبه طی خطابۀ تلویزیونی گفت، هدف اسرائیل متوقف ساختن حماس از اقدامات خصمانه علیۀ اسرائیل است. او گفت این عملیات کوتاه مدت و آسان نخواهد بود.

مامورین نظامی اسرائیلی میگویند که هدف آنها اشغال باریکۀ غزه نه بلکه از بین بردن زیر بنای نظامی حماس در آن قلمرو میباشد.

اسرائیل فرمان جلب هزاران عساکر احتیاطی را برای سهمگیری در این عملیات صادر کرده است.

شورای امنیت موسسۀ ملل متحد جلسات مشورتی عاجلی را که در ساعات بعد از ظهر روز شنبه آغاز یافته بود بدون کدام موافقه یی روی وضع در باریکۀ غزه پایان داد.

(ژان موغه ریپغ) سفیر فرانسه در ملل متحد گفت در بین ۱۵ عضو شورای امنیت در مورد ضرورت یک آتش بس کامل «همگرایی» قوی موجود بود. اما دیپلوماتها گفتند که ایالات متحده یک اقدام لیبیا مبنی بر تقاضای توقف فوری جنگ را مانع شد.

معاون سفیرایالات متحده در ملل متحد گفت ایالات متحده از جانب حماس هیچ احترامی در رعایت از تقاضای هفتۀ گذشته شورای امنیت مبنی بر ختم خشونت را نمی بیند و معتقد است که یک بیانیۀ تازۀ شورای امنیت نیز رعایت نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG