لینک های دسترسی

هند اسناد حملات بر ممبی را به پاکستان تسلیم کرد


هند میگوید، مدارکی که تندروان اسلامی مستقر در پاکستان را به حملات مرگبار دهشت افگنی در شهر ممبی ارتباط میدهد، تسلیم داده است.

و بنابر گزارش انجانا پسریچا، خبر نگار صدای امریکا از دهلی جدید، هند یک گروه دهشت افگن در پاکستان را به انجام این حملات که طی آن حدود ۱۷۰ نفر کشته شدند، ملزم میداند.

اما اسلام آباد آنرا تکذیب مینماید.

پرناب موکرجی، وزیر خارجۀ هند حملات دهشت افگنی بر ممبی را یک جنایت غیر قابل بخشش خوانده، ولی ابراز امیدواری کرده است که اسلام آباد مبنی بر مدارک داده شده اقدام کرده و این الزام را تقویت خواهد کرد که در عقب حملات ماه نوامبر، عناصر پاکستانی موجود بوده اند.

موکرجی میگوید، تا جای که به حکومت پاکستان مربوط است، ما صرف خواستار تطبیق تعهدات ذات البینی را شده ایم که طی جلسات به اشتراک رهبران ارشد به هند داده شد.

در ماه نوامبر افراد مسلح به هتل ها و چندین نقاط دیگر در شهر ممبی حمله کرده صد ها تن را کشته و زخمی نمودند.

هند میگوید، آن حملات توسط گروه تندرو اسلامی غیر قانونی اعلان شدۀ مستقر در پاکستان، بنام لشکر طیبه طرح و عملی شده است.

مدارکی که هند برای ثبوت این الزام، به پاکستان تسلیم داده است، شامل موادیست که از استنطاق مرد مسلحی بدست آمده که میگوید، شهروند پاکستان است.

این مدارک همچنان شامل جزئیات گفت وشنودیست که بین افراد مسلح و همکاران آنها در پاکستان رد و بدل شده و همچنان اطلاعاتیست که از مکالمات تلفنی بدست آمده است.

هند امید وار بود که پاکستان تحقیقات جامعی را براه خواهد انداخت تا عاملین حمله بر ممبی بعدالت کشانیده شوند. اسلام آباد تعهد سپرده بود که در تحقیقات همکاری خواهد کرد و هنگامیکه مدارک تسلیم شود، بر مبنی همان مدارک اقدام خواهد کرد.

هند برای آوردن فشار بر اسلام آباد مبنی بر سرکوبی گروه های دهشت افگن، فشار دیپلوماتیک همزمان را براه انداخته است. مدارکی که به پاکستان تسلیم داده شده است، همچنان به نمایندگان چندین کشور بشمول ایالات متحده داده شده است.

دیڤید ملفورد، سفیر امریکا در هند به خبر نگاران در دهلی جدید گفت ادارۀ تحقیقات فدرال نیز در مورد آن حملات تحقیقات میکند و آن مدارک را نیز به پاکستان ارائه خواهد کرد.

ملفورد میگوید ایالات متحده این موضوع را تا آخر دنبال خواهد کرد. مانسینگ، سابق سکرتر وزارت خارجۀ هند میگوید، "هرچند هند نفوذ دیپلوماتیک بر اسلام آباد ندارد، کشور های مثل ایالات متحده موجود اند که نفود بزرگی بر اسلام آباد دارد. بناً پاکستان باید به ندای جامعۀ بین المللی گوش دهد."

حملات دهشت افگنی در ممبی تنشها بین هند و پاکستان را افزایش بخشید و عملیۀ صلح بین این دو کشور را فعلاً معطل ساخته است.

XS
SM
MD
LG