لینک های دسترسی

منازعۀ روسیه و یوکراین روی مسله گاز، توسعه آن به سراسر اروپا


منازعۀ روسیه و یوکراین روی گاز طبیعی که باعث توقف انتقال آن به حد اقل هفت کشور شده و در حالیکه مقامات اروپایی در مورد یک بحران هشدار میدهند، مقدار آنرا به چند کشور دیگر بطور قابل ملاحظۀ کاهش بخشیده است.

متعاقب منازعه بین ماسکو و کییڤ روی قیم و عدم پرداخت برای گاز طبیعی، کروئیشا، مجارستان، بوسنیا هرزگوفینا همه از توقف انتقال گاز امروز خبر دادند.

بلغاریه، یونان و مسی دونیا نیز میگویند که گاز روسیه به آن کشور ها متوقف شده است.

OLEH DUBINA رئیس کمپنی گاز یوکراین بنام نفتوز میگوید، او برای رفع این مشکل با مقامات کمپنی گاز پروم روسیه روز پنجشنبه در ماسکو ملاقات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG