لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: بن لادن و القاعده ضعیف و بی تأثر شده اند


واشنگتن پوست مینویسد، مقامات حکومت امریکا به این باور اند که اسامه بن لادن و القاعده، از اثر مساعی ضد دهشت افگنی بین المللی تا حدی تضعیف شده اند که حالا کاملا غیر موثر پنداشته میشوند.

این تبصره که امریکا در مقابل القاعده به پیشرفتهایی نایل شده است، از جانب دل دیلی، سازمان دهنده فعالیت های ضد دهشت افگنی در وزارت خارجه امریکا که یک منبع موثق در اعلان این مطلب است، صورت گرفته است.

واشنگتن پوست مینویسد، بن لادن و معاونش ایمان الظواهری، با وجود تلاش های گسترده طی هفت سال گذشته، هنوز دستگیر نشده اند.

به گفته دیلی هر دو ممکن است در مغازه ها در سرحد بین افغانستان و پاکستان، پنهان باشند، ولی آنها اکنون صرف میتوانند یک وسیله مطبوعاتی باشند.

دیلی میگوید بن لادن نمی تواند کدام عملیاتی را تنظیم کند. ولی، واشنگتن پوست از قول دیلی می افزاید، خطر جدی از هواداران منطقوی القاعده و از تصورات تشدد آمیز شان متصور است.

XS
SM
MD
LG