لینک های دسترسی

'ایالات متحده اهداف غیر  واقعی در افغانستان داشته است'


روزنامۀ واشنگتن پُست به نقل از یک مطالعۀ جدیدی توسط یک مؤسسۀ مستقل مینگارد که ایالات متحده و شرکای آن برعطف توجه بر اهداف کوتاه مدت بدون یک ستراتیژی مرتبط و یا درک واضحی از جریان امور درین کشورغریب و غیر مرکزی تغیرات کوتاه مدتی را بر این کشور وارد کرده اند.

به موجب این مطالعه و گزارشی که از طرف انستیتیوت صلح ایالات متحده تهیه گردیده است، حکومت براک اوباما باید توجه ایالات متحده را بر جنگ و مساعی باز سازی در افغانستان معطوف بدارد و بر یک پروژۀ کاری حد اقل ده سال فکر نماید.

قرار است این ارزیابی امروز پنجشنبه در یک کنفرانسی در انستیتیوت صلح ایالات متحده در واشنگتن انتشار یابد. درین کنفرانس مایک میلن، رئیس عمومی ارکان حرب ایالات متحده، و جنرال دیوید پترییس، مسؤل امور جنگ افغانستان وعراق نیز اشتراک خواهند داشت.

الکزاندر تیرعضو این انسنتیتیوت صلح ایالات متحده و نویسندۀ این ارزیابی میگوید، حکومت رئیس جمهور بُش فقط هشت ماه از تمام دورۀ کارش را برای ثبات در افغانستان کار کرده است و اکنون ماه جنوری است و یکی از اولویت های عمدۀ سیاست خارجی برای حکومت اوباما، ثبات بخشیدن به افغانستان است.

اما نویسندۀ این گزارش تمام مسؤلیت را بدوش حکومت رئیس جمهور بُش نداخته و مینویسد، سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی نیز اکثراً اهداف غیر واقعی و یا کوتاه نظرانۀ برای افغانستان داشته اند.

وزارت دفاع ایالات متحده، برای اعزام بیست هزار عسکر دیگر به جنوب افغانستان آمادگی میگیرد تا با عروج شورشهای طالبان مقابله نماید که شدید تر از آنچه بود که رهبران ناتو پیشبینی کرده بودند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است انتظار میرود که ایالات متحده تعداد قابل ملاحظۀ عسکر برای چندین سال دیگر در افغانستان تعهد نماید.

وقتی این عساکر اضافی وارد افغانستان شوند تعداد عساکر ایالات متحده در آنجا به بیش از پنجاه هزار عسکر خواهد رسید.

در حالیکه این گزارش بر توجه بیشتر ایالات متحده بر افغانستان تاکید میدارد، ستیفن هدلی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بُش، در مصاحبۀ که وال ستریت ژورنال نشر کرده ابرازعقیده کرده است که بزرگترین چالش سیاست خارجی که به انتظار حکومت براک اوباماست، عراق و یا افغانستان نه بلکه پاکستان است.

وی میگوید منطقۀ پر آشوب سرحدی پاکستان تهدیدی نه تنها برای ماموریت ایالات متحده در افغانستان بلکه به هند، همسایۀ پاکستان نیز میباشد.

آقای هدلی به این باور است که اگر افراط گرایان در بی ثبات ساختن پاکستان مؤفق شوند، فاجعۀ ناشی از آن تمام منطقه را تهدید میکند.

آقای هدلی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بُش در مصاحبۀ خود با وال ستریت ژورنال میگوید، مسالۀ افغانستان را نمی توان بدون حل مسالۀ پاکستان حل نمود و می افزاید روی همین دلیل است که فکر میکند پاکستان در مرکز چالشها برای حکومت براک اوباما قرار دارد.

XS
SM
MD
LG