لینک های دسترسی

اوباما پلان اقتصادی را که بین سه تا چهار ملیون شغل ایجاد و یا  آنرا محافظت میکند، ارائه نمود.


براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید پلان احیای اقتصادی اش تا ختم سال ۲۰۱۰ یا ۳ تا ۴ ملیون شغل ایجاد میکند و یا بهمین تعداد مشاغل را حفظ خواهد کرد.

آقای اوباما در بیانیۀ هفته وار رادیوئی خود امروز گفت احتمال دارد ۹۰٪ مشاغلی که ایجاد میشود در سکتور خصوصی باشد. انتظار میرود بقیۀ آن در سکتور عامه باشد و خدمات حکومات ایالتی و محلی را حفظ کند.

رئیس جمهور منتخب گفت که این ارقام از تحلیلی بدست آمده که هیئت اقتصادی اش در مورد تاثیرات پلان نجات اقتصادی او بعمل آورده بود. آقای اوباما گفت به هیئت اقتصادی خود هدایت داد این مطالعه را براه اندازد تا امریکائیان ببینند که پلان او برای اقتصاد علیل چه میتواند بکند.

مشاورین آقای اوباما هشدار میدهند که این تخمین ها شاید زیاد دقیق نباشد زیرا بر اساس محموله های فرضی اقتصادی که کانگرس باید تصویب نماید طرح شده است.

XS
SM
MD
LG