لینک های دسترسی

سری لانکا: عساکر بسوی سنگر شورشیان پیشروی میکنند.


سری لانکا میگوید عساکر در عمق قلمرو تحت کنترول شورشیان پیشروی نموده و بر شورشیان ببرهای تامل، ضربات قاطع وارد میکنند.

وزارت دفاع سری لانکا میگوید قوای آن کشور به بعضی از آخرین قطعات قلمرو شورشیان سوق داده شده اند که در جنگل های شمال شرقی مولای تیڤو واقع است.

مقامات میگویند عساکر یک میدان هوائی شورشیان و دو هنگر خالی را تسخیر کردند. قوای نظامی سری لانکا معتقد است که شورشیان برای حملات هوائی شان از طیارات ساخت چک استفاده میکنند.

وزارت دفاع همچنان شورشیان تامل را به گلوله باری بر هفت نفر ملکی هنگام فرار از پیشروی عساکر حکومت، متهم میکند.

تازه ترین پیشروی قوای نظامی سری لانکا یک روز بعد از تسخیر کوتل استراتیژیک فیل و کسب کنترول شبۀ جزیرۀ جفنا برای اولین بار از سال ۲۰۰۰ باینطرف، صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG