لینک های دسترسی

آزادی کشتی باربری ایران توسط دزدان بحری صومالیه


وسایل نشراتی ایران گزارش میدهد که دزدان بحری صومالیه یک کشتی کرایه ای باربری ایران که در ماۀ نومبر در خارج سواحل یمن ربوده بودند، رها کرده اند.

این گزارش که امروز منتشر شد ذکر ننموده که آیا در بدل رهائی کشتی تحت بیرق هانگ کانگ و ۲۵ نفر عملۀ آن پولی پرداخته شده یانه.

کشتی وقتی ربوده شد حامل ۳۶ هزار تن گندم بود.

این دومین کشتی است که طی دو روز گذشته توسط دزدان بحری رها میشود. بروز جمعه یک کشتی نفت کش ملکیت عربستان سعودی که دو ماه قبل ربوده شد به تعقیب پرداخت سه ملیون دالر رها شد.

دزدان بحری در آغاز خواستار ۲۵ ملیون دالر در بدل کشتی و دو ملیون بیرل نفت محمولۀ کشتی شده بودند.

XS
SM
MD
LG