لینک های دسترسی

حامد کرزی عازم دهلی جدید گردید


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان عازم دهلی جدید است تا نگرانی های امنیتی و همکاری اقتصادی را با منموهن سینگ، صدراعظم هند مورد بحث قرار دهد.

مامورین افغان میگویند رئیس جمهور کرزی با خود پیام همبستگی با هند را در قبال حملات دهشت افگنی مرگبار در شهر ممبی، خواهد برد.

قرار است وی روز دوشنبه به کابل برگردد. افغانستان و هند از روابط گرمی برخور دار بوده و در مورد اینکه تندروان مستقردر پاکستان، بر کشور هایشان حملاتی را براه میداندازند، نگرانی مشترک دارند.

هند تندروان و عمال حکومتی پاکستان را در حملۀ بر ممبی که طی آن قریب ۲۰۰ نفر کشته شدند، شامل میداند. پاکستان این الزام را تکذیب کرده است.

افغانستان تندروان مستقر در پاکستان را به حمله بر عساکر افغان و بین المللی در خاکش ملزم میداند. پاکستان میگوید، با شورشها در امتداد سرحد با افغانستان در حال جنگ است.

XS
SM
MD
LG