لینک های دسترسی

موافقه روی آغاز مجدد جریان گاز از روسیه به اروپا


روسیه، یوکراین و اتحادیۀ اروپایی به موافقه دست یافتند که راه را بروی جریان صدور گاز طبیعی از طریق یوکراین به اروپای غربی باز میسازد.

موافقتنامۀ امروز یکشنبه کار شناسان اروپایی، روسیه و یوکراین را اجازه خواهد داد تا جریان صدور گاز را از طریق پایپ لاینهای یوکراین حساب نمایند.

اما یوکراین میگوید، تا روز سه شنبه باید انتظار کشید تا فشار لازم پایپ لاین برای رسیدن گاز به غرب مجدداً اعمار گردد.

روسیه در اول جنوری بخاطر منازعه روی قیمت و انتقال گاز، و بعد از آنکه یوکراین را به سرقت گازی که به اروپای غربی انتقال میابد ملزم ساخت، جریان گاز را به یوکراین قطع کرد.

گاز پروم، کمپنی تحت تسلط دولت روسیه، امروز گفت، در انتظار کاپی سند امضا شده با یوکراین میباشد - تا اطمینان حاصل شود که آن سند عین سندیست که روسیه و مامورین اتحادیۀ اروپایی بروز شنبه امضا کردند.

XS
SM
MD
LG