لینک های دسترسی

تعزیرات بر 'شبکه ذروی' عبدالقدیر خان


ایالات متحده امریکا بر سیزده فرد و سه شرکتی که ادعا میشود با شبکهء توسعه ذروی عبدالقدیر خان ساینس پاکستانی رابطه داشته اند، تعزیرات را وضع نمود.

وزارت خارجهء امریکا به روز دوشنبه گفت، با آنکه واشنگتن میداند شبکهء عبدالقدیر خان دیگر فعالیت نمی نماید، اما این تعزیرات، کمک میکند تا مانع سایر توسعه دهندگان احتمالی تکنالوژی ذروی گردد.

XS
SM
MD
LG