لینک های دسترسی

براک اوباما - ایفای مراسم قسم بر انجیل ابراهام لینکن


براک اوباما، ریس جمهور منتخب ایالات متحده، با انجیل که یک قرن قبل ابراهام لینکن، ریس جمهور وقت امریکا، روی آن حلف وفاداری یاد کرده بود، در مراسم تحلیف، منحیث ۴۴ مین ریس جمهور ایلات متحده، بر آن قسم یاد کرد.

انجیل لینکن در کتابخانه کانگرس موجود بوده و اخیرا به رسانه ای خبری، نشان داده شد.

حکومت مردمی، توسط مردم و از بین مردم، از روی زمین محو نشده است.

این گفته را ابراهام لینکن، در خطابه مشهورش در گینزبرگ در جریان جنگ های مدنی، بیان داشته بود.

این گفته توسعه یافته و همان انجیلیکه لینکن رویش قسم یاد کرده بوده، اکنون توسط اوباما در مراسم تحلیف از آن استفاده میشود.

ریس جمهور لینکن، بردگی را در اواسط قرن ۱۹ از امریکا از بین برد.

انجیل لینکن یکی از کم یافت ترین کتاب ها در کتابخانه کانگرس است.

بین لینکن، آزاد کننده بزرگ تاریخ و استفاده انجیل او توسط اولین ریس جمهور سیاه پوست در امریکا، ارتباطی واضحی موجود است.

این کتاب توسط کارمند محکمه عالی وقت امریکا در سال ۱۸۶۱ برای مراسم تحلف لینکن خریده شده بود. مهر محکه بر کتاب نشان دهنده اعتبار این کتاب است. ایوان میگوید مراسم تحلیف اوباما در مقطع مهم تاریخ در امریکا صورت میگیرد.

دو هفته بعد از مراسم تحلیف اوباما، ۲۰۰ مین سالگرد تولد ابراهام لینکن است.

اوباما اولین ریس جمهور در امریکا خواهد بود که بر انجیلیکه ۱۵۰ سال قبل، ریس جمهور لینکن از ان استفاده کرده بود، قسم یاد میکند.


XS
SM
MD
LG