لینک های دسترسی

خلیج فارس علاقمند است بداند اوباما با خود چه می آورد


اوباما بروز سه شنبه مراسم تحلیلفش را به جا اورد و مسلمانان انرا به دقت می نگریستند.

اوباما در حالیکه کارش را اغاز کرده است، مردمان شرقمیانه خواهان آن اند تا او به سرعت دست به کار شده و به منازعه اسرائیل وفلسطینیان پرداخته و در بهبودی روابط امریکا با کشور های منطقه اقدام ورزد.

آغاز کار اوباما رئیس جمهور امریکا، عناوین تمام روزنامه های معتبر را در خلیج فارس به خود اختصاص داده است و روحیه همکاری با امریکا در تمام منطقه احساس می شود.

در یکی از عناوین روزنامه نیشنل از براک اوباما نقل قول می شود و او این سخنان را در جریان حلف برداری اش گفته است:

به جهان اسلام میگوییم، ما راه تازه ای را در پیش می گیریم.

روزنامه گلف نیوز می نویسد که اوباما عصر جدید از امید را بوجود آورده است.

ریچارد تامپسن، محرر مجله میدل ایست اکانومیک دایجست می گوید، درین جا امید واری زیادی موجود است که امریکا به روابط خویش درین منطقه تغیری وارد کند.

تامپسن می گوید:

درین جا نسبت به دوری ازین سیاست امید زیاد موجود است که یا با من یا بر ضد من این سیاستی بود که اداره قبلی بدان پابند بود.

مردم در منطقه می خواهند نسبت به ایران، عراق وسایر مسایل سیاسی جنجال برانگیز در منطقه روحیه آشتی جویانه موجود باشد.

از نظر تامپسن، مسئله خیلی مهم برای واشنگتن ضرورت حل معضله بین اسرائیل و فلسطین می باشد. در جنگ اخیریکه بر ضد غزه از طرف اسرائیل براه انداخته شد، بیشتر از هزار نفر جان باختند و این مسئله مسلمانان را سخت بر آشفته ساخت.

احمد گراشی، محرر بخش اخبار تلویزیون عربی زبان ام بی سی میگوید مردم در خلیج فارس امید وارند اوباما قادر به این باشد تا قضیه فلسطین را حل نماید. گراشی می گوید:

آنها به این باور اند که اوباما در مورد منطقه معلومات بیشتری دارد، و او میداند که این قضیه از اهمیت زیادی برخوردار است. و باید حتماً حل گردد.

او علاوه کرده می گوید ـ سابقه نژادی براک اوباما نیز اورا در نزد مردم منطقه مورد پذیرش قرار می دهد. گراشی می گوید:

او افریقایی الاصل امریکایی است. خانواده و اقارب او مسلمانان اند تمام این خصوصیات او را در نزد مردم محبوب می سازد. این موضوع نه تنها برای او مهم است بلکه برای امریکا نیز مهم است.

مگر در جاده های شهر دوبی، نظرات متفاوتی شنیده می شود. برخی به این نظر نیستند که اوبکوشد روابط با امریکا بهبود یابد.

یکی از باشندگان دوبی می گوید:

من به این نظرم که اواین بارخوب خواهد بود، وما شاهد یک چیز خاص باشیم، کم از کم او نسبت به قبل بهتر خواهد بود.

یک خانم درین مورد می گوید:

به فکر من هیچ چیزی تفاوت نه خواهد کرد.

مردی می گوید:

ما به رئیس جمهور براک اوباما تبریک می گوییم. ما امیدواریم او بتواند تغیرات لازمه را به میان اورد.

براک اوباما در جریان مبارزات انتخابی اش شعار تغیر را سرداده بود و بسیاری از مردم در شرقمیانه ابراز امیدواری می کنند که اکنون او بتواند این تغیر را عملی کند.

XS
SM
MD
LG