لینک های دسترسی

زندان بدنام عراق دوباره باز میشود.


بدنام ترین زندان بغداد آمادۀ باز شدن مجدد است.

مقامات وزارت عدلیۀ عراق میگویند زندان ابوغریب در ماۀ فبروری دوباره برای پذیرش زندانیان آماده میشود.

بشو ابراهیم، معین وزارت عدلیۀ عراق میگوید این تاسیسات که بازسازی شده به زندان مرکزی بغداد مسمٰی خواهد شد و عاقبت میتواند تا ۱۴ هزار زندانی را جا دهد.

ابوغریب از سال ۲۰۰۶ باینطرف مسدود بوده است ولی بار اول در جریان رژیم صدام حسین وقتی بر سر زبان ها افتاد که محل شکنجه و اعدام های دسته جمعی بود. این زندان بار دیگر در سال ۲۰۰۴ وقتی شهرت کسب کرد که جهان در مورد سؤ رفتارهایی که توسط محافظین امریکائی صورت گرفته بود آگاهی حاصل کرد.

بموجب قراردادی که در سال جاری نافذ شد قوای ایالات متحده در عراق مکلف است بعضی از زندانیان را به وزارت عدلیۀ عراق بسپارد.

حکومت عراق میگوید بخشی ازین زندان را موزیم میسازد که مدارک جرایم زمان رژیم صدام حسین دران نگهداری خواهد شد

XS
SM
MD
LG