لینک های دسترسی

اوباما در مورد ابتکار تازه اش در رابطه با اقتصاد


رئیس جمهور براک اوباما میگوید، وی ملتفت است که اکثر امریکائیان در باره حجم ابتکار وی برای نجات اقتصاد کشور شک و تردید دارند.

آقای اوباما در نطق رادیوئی هفتگی خود به مردم امریکا اطمینان داد که حکومت وی جوابگوی نتایج پلان وسیع وی خواهد بود.

رئیس جمهور اوباما میگوید، وی اجازه نخواهد داد که پول شامل پیشنهاد ۸۲۵ ملیارد دالری وی برای رفع مشکلات اقتصادی امریکا، ضایع گردد.

اوباما: "ما پول را برای رفع مشکلات، بیجا مصرف نخواهیم کرد، بلکه آنرا در پروژه های سرمایه گذاری خواهیم کرد که قابل تطبیق است.

عوض اینکه سیاست مداران پول ما را در خفا توزیع کنند، تصایم در باره اینکه پول را در کجا سرمایه گذاری خواهیم کرد، به اطلاع عامه رسانیده میشود و هر گاهی که ممکن باشد توسط کارشناسان مستقل اطلاع داده میشود."

آقای اوباما بروز شنبه با مشاورین اقتصادی خود برای مذاکره روی بودجه، ملاقات نمود.

در بیانیه ای که از طریق صفحه انترنتی وی نشر گردید، اوباما هشدار داد که اگر کاری صورت نگیرد، میزان بیکاری شاید به عدد دو رقمی برسد و اقتصاد شاید یک هزار ملیارد دالر کمتر از ظرفیت خود پائین افتد.

اوباما: "خلاصه، اگر ما اقدام جسورانه و سریع اتخاذ نکنیم، وضع خراب شاید بطور چشمگیری بدتر شود. به همین لحاظ من برای ایجاد فوری مشاغل و رشد اقتصادی دراز مدت یک پلان بهبود و سرمایه گذاری مجدد امریکا را پیشنهاد کرده ام. خوشحالم بگویم که هر دو حزب در کانگرس قبلا روی این پلان جدا کار میکنند و امید وارم تا ظرف یکماه آنرا بحیث یک قانون امضا کنم."

رئیس جمهور اوباما بروز جمعه، ضمن مساعی برای تصویب پلان اقتصادی خود، با اعضای ارشد دیموکرات ها و جمهوری خواهان در کانگرس ملاقات نمود.

رهبران هردو حزب وانمود ساختند که بعقیده آنها تا اواسط ماه فبروری که آقای اوباما آنرا بحیث ضرب الاجل تعین کرده است، تصویب کانگرس را حاصل خواهد کرد.

یکی از اعضای ارشد کانگرس، جان بینر، رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان روز شنبه بیانیه هفتگی رادیوئی جمهوری خواهان را ایراد کرد. وی و همکاران جمهوری خواه وی کاهش مزید مالیات و مصارف کمتر حکومت را نسبت به پیشنهاد های پلان رئیس جمهور، پیشنهاد میکنند.

بینر: "ما به خانواده ها، تصدی ها و موسسات کوچک و متشثبین انفرادی، اجازه میدهیم قسمت بیشتر عواید شان را نگهدارند تا سرمایه گذاری تشویق شود و ملیون ها شغل جدید در سکتور خصوصی ایجاد گردد."

بینر گفت جمهوری خواهان مالیات را برای هر مالیه دهنده کاهش میدهند. وی گفت که امریکائی ها نمی توانند از طریق قرضه و مصرف به رفاه و اسایش برسند.

هدف پلان اقای اوباما ایجاد لا اقل سه ملیون شغل جدید و اصلاح سیستم های معارف، مراقبت صحی، انرژی و حمل و نقل است.

XS
SM
MD
LG