لینک های دسترسی

حماس - ادامه آتش بس با اسرایل در صورت گشایش گذرگاه سرحدی


مقامات گروۀ تندرو فلسطینی حماس میگویند یک آتش بس یک ساله را با اسرائیل که به باز شدن گذرگاۀ سرحدی به باریکۀ غزه مرتبط باشد، پیشنهاد کرده است.

نمایندگان حماس بروز یکشنبه در قاهره با دپلومات های مصری ای که کوشش مینمایند برای یک آتش بس دراز مدت بین اسرائیل و فلسطینیان میانجی گری کنند، ملاقات نمودند.

ایمن طَهَ، رئیس هیئت حماس در مذاکرات گفت هیئت فلسطینیان یک پشنهاد آتش بس ۱۸ ماهۀ اسرائیل را با باز شدن قسمی سرحد غزه، رد کرده است. اسرائیل جزئیات مذاکرات با میانجی های مصری را افشا نکرده است.

حماس دفاتر مؤقتی حکومت را در باریکۀ غزه که اسرائیل اکثر تاسیسات آن گروه را در جنگ سه هفته ای هدف بمباردمان قرار داده بود، باز کرده است.

این گروه تعهد کرد تا ۵۲ ملیون دالر کمک را به فلسطینیانی که در جنگ اعضای فامیل شان را از دست داده و یا خانه های شان صدمه دیده است، توزیع کند.

XS
SM
MD
LG