لینک های دسترسی

اوباما به مسلمانان: ایالات متحده دشمن شما نیست


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ایالات متحده خواهان مشارکت جدیدی با مسلمانان بر اساس احترام متقابل و مصالح دو جانب میباشد.

آقای اوباما طی مصاحبه با تلویزیون العربیۀ مقیم دوبی گفت وظیفۀ او بمقابل جهان اسلام این است که نشان بدهد امریکائیان دشمن شان نیست.

این رهبر ایالات متحده طی اولین مصاحبۀ رسمی اش که مستقیماً هدف آن مسلمانان جهان بود گفت وظیفۀ او همچنان این است که به مردم امریکا بگوید جهان اسلام مملو از مردم خارق العاده ایست که صرف میخواهند بزندگی خود ادامه دهند و اطفال شان زندگی بهتری داشته باشند.

آقای اوباما خاطر نشان ساخت که او در کشورهای اسلامی زندگی نموده و اعضای خانواده اش مسلمان هستند.

در مورد دهشت افگنان اسلامیست، او گفت آنها از نگاۀ مفکوره ورشکست شده اند. هیچ چیزی که آنها انجام داده اند تضمین نمیکند که یک کودک مسلمان تعلیم تربیۀ بهتر و یا حفظ الصحۀ بهتر داشته باشد.

آقای اوباما همچنان گفت که میخواهد بیک وعدۀ خود جامعۀ عمل بپوشاند که گفته بود از پایتخت یک کشور اسلامی مسلمانان را مخاطب قرار دهد.

در مورد بن بست جاری بین اسرائیل و فلسطینیان، او گفت که برای اسرائیل و حماس فرصت مساعد میباشد تا بیک صلح پایدار نایل شوند، اما او علاوه کرد که همۀ جوانب در منطقه باید درین عملیه نقشی بازی کنند.

او گفت ممکن نیست که بدون نگاه بمنطقه بصورت عموم، بشمول سوریه، ایران، لبنان، افغانستان و پاکستان، در مورد شرق میانه فکر کرد. او گفت همۀ آنها بهمدیگر ارتباط دارند.


XS
SM
MD
LG