لینک های دسترسی

اوباما اندازه معاشات رؤسای کمپنی های را که از کمک حکومت برخوردار اند، محدود ساخت


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید، روسای کمپنی های که از جانب حکومت کمک فوق العاده دریافت میدارند، نباید بیش از نیم ملیون دالر در سال در آمد داشته باشند.

سال گذشته، در حالیکه اقتصاد امریکا بسوی رکود روان بود، کمپنی ها برای دریافت کمک مالی از حکومت در تلاش بودند و کمپنی های وال ستریت از جانب حکومت ۱۸ میلیارد دالر دریافت داشتند.

رئیس جمهور اوباما میگوید پرداخت معاشات بلند به روسای کمپنی ها که به منظور نجات تقاضای کمک حکومت را دارند، افرادی را که مالیه میپردازند خشمگین میسازد.

XS
SM
MD
LG