لینک های دسترسی

مجله نیوزویک: چهار کلید موفقیت در افغانستان


مجله نیوزویک در سرمقاله خویش بقلم فرید ذکریا می نویسد:

"جنگ در افغانستان بخوبی به پیش نمی رود، و جوانب شامل قضیه در مسیر غلطی روان اند.

مگر هنوز هم زیاد دیر نشده است تا در بخش ستراتیژی خویش از سر فکر کنیم و روی وسایل دست داشته مرور مجدد نماییم.

با تمرکز به هدف اساسی امریکا، کمک نهایت زیادی نصیب ما خواهد شد.

هدف اساسی امریکا اینست که نگذاریم افغانستان یکباردیگر از طرف دهشت افگنان و افراطیان برای صدمه رسانیدن امریکا و متحدینش، مورد استفاده قرار گیرد.

این یک بیان بسیار واضحیست که از جانب رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اظهار گردید."

در سرمقاله نیوزویک آمده است:

"البته امریکا اهداف دیگری نیز در افغانستان دارد و آن تعلیم و تربیه، سواد حیاتی برای خانمها، کنترول مرکزی حکومتی برخدمات، نابودی مواد مخدره و دموکراسی نوع لیبرال می باشد.

باید به خاطر داشته باشیم که افغانستان یکی از کشورهای بسیار نادار و جنگ زده جهان است. با وجود زحمات زیاد، تنها بخشی ازین مقاصد بدست آمده می توانند، و نباید آنرا در مدت زمان کوتاه و از طریق عملیات نظامی یا سیاسیمتوقع بود.

این مقاصد از طریق بکار گیری قوه نظامی بدست امده نمی تواند. از اردوی امریکا به قدر کافی در افغانستان کار گرفته شده است. استفاده از قوای امریکا برای بدست آوردن مقصد اصلی، پالیسی عقب گرایی نیست بلکه یک این پالیسی مبتنی بر واقعیت نگری خواهد بود.

پلانی که برای موفقیت در افغانستان باید طرح گردد شامل چهار چیز است:

تغیر در شیوه های قبلی در مبارزه با شورشیان

چون افغانستان کشوریست که بیشتر جمعیت آن در مناطق دهات زندگی میکنند، و ان مناطق دارای سرک و سایر تاسیسات عصری نیستند، شیوه قبلی تلاشی خانه ها و بمباردمان هوایی کاری و مفید نیست.

با افزایش شمار عساکر میتوان تکتیک های جدیدی را عملی کرد.

با اعتبارساختن حکومت افغانستان

معمولاً حکومت مرکزی افغانستان از دیدگاه همگانی یک حکومت خیلی ضعیف بحساب می رود، فساد اداری در آن حاکم بوده و ضعف اداره درآن مشهود است.

اکثر کسانیکه درین حکومت شامل اند، متحدین غرب بحساب رفته و خودرا مبرا از قانون می دانند. امسال که سال انتخابات در افغانستان می باشد، باید برای ریاست جمهوری و پارلمان کاندیدان خوب تلاش شود.

گفتگو با طالبان

امریکا با القاعده بدون شک مخالف است. ما باطالبان تفاوت های جدی در مورد دموکراسی و برخورد آنان با زنان داریم. اما باید فراموش نکنیم که ما با سایر گروه های اسلام گرا، طور مثال در عربستان سعودی، کدام مخالفت نداریم.

هرگاه طالبان با القاعده راه خودرا جدا کنند، ما دلیلی نداریم که با ایشان در جنگ باشیم. هرگاه القاعده از مردمان محل در افغانستان و پاکستان جدا ساخته شوند، این گروه بدون آنها فعالیت کرده نمی توانند و خطر ایشان نیز به امریکا نیزکم تر می شود.

حل قضیه پاکستان

وقتی امریکا بر افغانستان حمله ور شد، امریکا نتوانست القاعده و طرفداران انرا در میان طالبان از بین ببرد. برعکس آنها به پاکستان فراری شدند.

پاکستان ازین اشخاص به ضد هند و افغانستان،بحیث یک حرب قوی، اما ارزان قیمت استفاده کرد. باید در میان نظامیان پاکستان درین مورد تغیر جدی رونما گردد.

گرچه حکومت ملکی پاکستان در حال حاضر خیلی ضعیف است، اما این حکومت با جامعه بین المللی همدست می باشد و از اردوی آنکشور نیز چنین توقعی را دارد تا در امور کشورهای دیگر زیاد مداخلت نکند و منافع پاکستان را از راه های دیگر تامین کند. هرگاه مشکل پاکستان حل نشود، جنگ علیه دهشت افگنی در افغانستان به پیروزی نمی رسد."

XS
SM
MD
LG