لینک های دسترسی

شلیک دو راکت به جنوب اسرائیل


قوای نظامی اسرائیل خبر داد دو راکت، در تخلف آتش بس، از غزه شلیک شده و به جنوب اسرائیل اصابت نمود.

مامورین رسمی نظامی گفتند، یکی ازین راکت ها یک موتر را به آتش کشید، اما تلفات جانی در قبال نداشت.

بعد از انکه اسرائیل حملات سه هفته ای علیه حکومت داران حماس در غزه را بتاریخ هژدهم جنوری پایان بخشید، تندروان فلسطینی بعضاً حملات راکتی شان به اسرائیل را دوام داده اند.

یک هیئت مرکب ازاین گروه تندرو فلسطینی، برهبری یک مامور عالی رتبۀ غزه جهت مذاکرات در مورد آتش بس دراز مدت با اسرائیل به مصر رفته است.

توقع میرود مامور رسمی محمود ظَهار و چندین نمایندۀ دیگر حماس، با مامورین رسمی مصری در قاهره ملاقات نمایند.

بعد از حملۀ اسرائیل علیه حماس، آقای ظَهار برای اولین بار در ملای عام ظاهر گردید.

مصر میکوشد بین اسرائیل و حماس در مورد یک معاهدۀ صلح دراز مدت میانجیگری نماید. هر دو جانب به یک آتس بسی که رسماً روی آن توافقی صورت نگرفته است، از اواخر ماه گذشته به اینطرف عمل نموده اند.

XS
SM
MD
LG