لینک های دسترسی

راکت حامل مواد کیمیاوی تولید کنندۀ ابر برای رفع مشکل خشکسالی در چین


چین هزار ها راکت حامل مواد کیمیاوی تولید کنندۀ ابر را، در تلاش تولید باران در مناطق شمالی و مرکزی آنکشور که از خشکسالی رنج میبرد، به فضا شلیک نمود.

مرکز ملی هواشناسی چین خبرداد مامورین بیش از دو هزار مرمی و راکت را در جریان عملیات روز شنبه به فضا شلیک نمودند. به اساس گذارشها این عملیات در بعضی نقاط سبب باریدن پنج ملی متر باران گردید.

حکومت چین گفته است جهت کاستن تأثیرات اقتصادی تولید گندم که از خشکسالی بوجود خواهد آمد، بیش از ۱۲ ملیارد دالر را بمصرف خواهد رسانید.

وین جیاباو صدراعظم چین که بروز شنبه از ولایت خشکسالی صدمه دیدۀ هینان باز دید کرد، روی اهمیت بدست آوردن یک حاصلات خوب پافشاری نمود.

مقامات رسمی میگویند در حدود چهار و نیم ملیون انسان و بیش از دو ملیون مواشی آب آشامیدنی کافی در دسترس ندارند. و بیش از نصف حاصلات گندم مناطق شمالی که از ماه نوامبر به اینطرف با خشکسالی شدید روبروشده، صدمه دیده است.

XS
SM
MD
LG