لینک های دسترسی

ملل متحد در مورد سرنوشت مامور اختطاف شده اش در پاکستان نگران است


ملل متحد میگوید در مورد سرنوشت یک مامور دفتر مهاجرین این سازمان که یک هفته قبل در مناطق جنوب غربی پاکستان اختطاف گردید، نگران اند.

افراد مسلح به جان سولیکی تبعۀ ایالات متحده و سید هاشم دریور او بتاریخ دوم ماه فبروری در شهر کویته، وقتی آنها روانۀ کارشان بودند، حمله نمودند. هاشم در جریان حمله کشته شد.

در بیانیه ایکه امروز از طرف ملل متحد منتشر گردید،گفته شده است که در جستجوی معلومات بیشتر در مورد گروهی است که خود را جبهۀ متحد آزادی بخش بلوچستان میخواند. این گروه به رسانه های خبری محلی گفته است سلوکی را در اسارت دارد.

ملل متحد میگوید سلوکی در وضعی صحی است که باید همه روزه دوا بخورد و این سازمان در تشویش است که گروگان گیری سلوگی انتقال کمکهای عمده به منطقه را بمشکلات مواجه نموده است.

در یک حادثۀ دیگر، طالبان تند رو پاکستانی گفته اند آنها یک انجنیر پولندی را که سال گذشته اختطاف نموده بودند کشته اند. مقامات حکومتی این ادعا را تا هنوز نتوانسته اند تصدیق نمایند.

XS
SM
MD
LG