لینک های دسترسی

هالبروک: وضع در افغانستان نمایانگر یکی از مشکلترین چالشها


رچار هولبروک، دیپلومات سابقه دار ایالات متحده، امروز دوشنبه در اولین سفرش به جنوب آسیا بحیث فرستادۀ تازۀ امریکا، وارد پاکستان شد.

هولبروک میگوید، او با رهبران پاکستان روی یک سلسلۀ مسایل وسیع مذاکره خواهد کرد. او علاوه نمود که در صدد مرور بر پالیسی ایالات متحده و تجدید تعهد این کشور به مردم پاکستان است.

انتظار میرود که فرستادۀ امریکا با رهبران ارشد حکومتی و همچنان نمایندگان جامعۀ مدنی و سکتور سرمایه گذاری پاکستانملاقات و تبادل نظر نماید.

او همچنان به افغانستان و هند مسافرت خواهد کرد.

در یک انکشاف دیگر دیپلوماتیک، امروز دوشنبه برتانیه گفت، سفیر فعلی آنکشور در افغانستان نمانیدۀ خاص برتانیه در امور افغانستان و پاکستان خواهد بود.

یک سخنگوی دفتر صدر اعظم برتانیه گفت، شیرارد کوپر کاولیز، با آقای هولبروک همقطار امریکایی اش از نزدیک کار خواهد کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید، آقای هولبروک میخواهد با رهبران منطقه آشنایی حاصل کند و آنچه را که باید در بهبود وضع امنیتی درمنطقه صورت گیرد، مورد بحث قرار خواهد داد.

آقای هولبروک بروز یکشنبه در جرمنی به رهبران جهان و کارشناسان امنیتی گفت، وضع در افغانستان یکی از مشکلترین چالشهاییست که وی در جریان ماموریت طولانی اش به آن برخورده است.

سفر وی بخشی از بررسی براک اوباما رئیس جمهور امریکا در زمنیۀ سیاست خارجی این کشور میباشد. ایالات متحده در نظر دارد تعداد عساکر محارب این کشور را در افغانستان تا ۱۴ هزار عسکر در سال جاری افزایش بخشد.

XS
SM
MD
LG