لینک های دسترسی

آلودگی هوا در کابل، منجر به مرگ قبل از وقت هزاران تن در یک سال


در گزارشی که در ماه جنوری از جانب وزارت صحت عامه افغانستان، بچاپ رسید، آمده است که آلودگی هوا در شهر کابل شاید منجر بمرگ قبل از وقت بیش از ۳۰۰۰ نفر در یکسال گردد.

مطالعات امراض ساری وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهد که امراض قلبی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا در کابل، مرگ و میر افراد را تا ۴ در صد افزایش داده است.

گزارش وزارت صحت عامه میگوید اگر به تناسب نفوس کابل، ۴ در صد افزایش را در مرگ های ناشی از آلودگی هوا حساب نمایم، تعداد تلفات به ۳۰۶۰ نفر در هر سال میرسد.

طبق گزارش اداره محیط زیست افغانستان و صفحه مستقل انترنتی ناشنا پابلیک رادیو، میزان نایتروجن دای اکسایت یا ((NO2 در یکروز عادی در سال ۲۰۰۸ در کابل ۵۲ حصه یک ملیون یا ( PPM) بود، در حالیکه میزان معمول (NO2 ) اداره حمایت از محیط زیست امریکا، صفر عشاریه ۰۵۳ میباشد.

میزان (سولفر دای اکسایت) یا ( SO2) ۳۷ PPMبود در حالیکه نظر به جدول اداره حمایت از محیط زیست امریکا، در ۲۴ ساعت اندازه (SO2) نباید از (0.14 PPM) بیشتر گردد.

اداره حمایت از محیط زیست امریکا میگوید که تنفس ( NO2) و (SO2) و دیگر مواد بسیار کوچک و یا ذرۀ، روی سیستم تنفسی تاثیر داشته و به سلول شش صدمه وارد آورده و باعث مرض سرطان و مرگ زود رس میگردد.

افراد مسن، اطفال و اشخاص مبتلا به انفلوینزا و یا نفس تنگی، بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر میباشند.

داکتر امین فاطمی، وزیر صحت عامه افغانستان میگوید، آنان در افغانستان نه تنها با دهشت افگنی روبرو اند، بلکه با آلودگی هوا که کشتار خاموش دارد، دست و پنجه نرم میکنند.

اداره حمایت از محیط زیست افغانستان میگوید در بین پایتخت های کشور های همسایه، هوای کابل بیشتر آلوده میباشد، و آب و هوای شهر های بزرگ چون هرات، قندهار، مزار، و جلال آباد هم آلوده شده است.

طبق گزارش سازمان صحی جهان، در کشور هایکه هوای آلوده دارد، مرگ های قبل از وقت، به دو ملیون نفر در سال میرسد.

داد محمد بهیر، معاون ادارۀ محیط زیست افغانستان میگوید کابل به مرکز موتر های فرسوده مبدل گردیده و استفاده از مواد سوخت پائین از ستاندرد هم به آلودگی هوا افزوده است.

وی میگوید که استفاده از جنتاتور های بزرگ، توسط موسسات امدادی و با عدم موجودیت برق و گاز استفاده از چوب و پلاستیک و حتی فرش های کهنه هم برای گرم نمودن خانه ها، به این مشکل افزوده است.

آقای بهیر میگوید یکی از دلایل دیگر آلودگی هوا عدم نبودن درختان کافی و ساحات سبز در شهر کابل میباشد.

وی میگوید در سال ۱۹۷۹ در سراسر افغانستان بیشتر از ۱۴ ملیون هکتار جنگلات وجود داشت، اما امروز کمتر از یک ملیون هکتار ساحۀ سبز و جنگلات موجود است.

XS
SM
MD
LG