لینک های دسترسی

براک اوباما - روابط تازه با سرخ پوستان امریکایی


رئیس جمهور براک اوباما هنوز هم بعضی از پست های کابینه اش را تعیین ننموده و امریکائیان بومی توقع دارند، در پست مشاورت رئیس جمهور در امور امریکائیان بومی، یکی از آنها مقرر گردد.

طوریکه جولیا رچی، خبر نگار صدای امریکاگزارش میدهد، رئیس جمهور میکوشد مسائل مربوط به امریکائیان بومی از نظر نافتد.

میشل اوباما، بانوی اول امریکا، با رفتنش به ادارۀ امور سرخ پوستان امریکائی در وزرات امور داخله، با صدای دهل های عنعنوی امریکائیان بومی بدرقه گردید.

این اداره به امور اراضی که به قبایل آزاد سرخ پوستان در سراسر امریکا تعلق دارد، رسیدگی مینماید.

بطور عنعنوی روابط بین حکومت فدرال و قبایل بومی امریکائی در تزلزل بوده است، اما خانم اوباما از وعده های شوهرش در دوران مبارزات انتخاباتی یاد آورشد که گفته بود او خواهد کوشید روابط با رهبران قبایل سرخ پوستان امریکائی را بهبود بخشد.

خانم اوباما: ”به آنهائی که به مسائل بجا آوردن مکلفیت های حکومت فدرال در قبال سرخ پوستان امریکائی توجه خاصی دارید، باید بفهمید که شما در حال حاضر در قصر سفید بهترین شریک را دارید.”

۹۵ فیصد سرخ پوستانی که در انتخابات ماه نوامبر شرکت نموده بودند، به رئیس جمهور اوباما رأی دادند.

تمام سرخ پوستان در سراسر امریکا امید وارند ماموریت اوباما بالآخره به مشکلات جوامع آنها که شامل شرایط حفظ الصحۀ ناکافی، مکاتب فراموش شده، جنایت و استعمال مواد مخدر است، رسیدگی صورت گیرد.

رئیس جمهور اوباما در یکی از توقفهایش در دوران مبارزات انتخاباتی در شهر کراو ایالت مونتانا در ماه می گذشته موجودیت این حقایق تلخ را یاد آور شده و وعده نمود که او کار ها را به نحو دیگری به پیش خواهد برد.

اوباما: ”عدۀ کمی به گونۀ سرخ پوستان امریکائی که اولین امریکائی ها اند، از طرف واشنگتن بفراموشی سپرده شده است.

جو گارسیا، رئیس کانگرس ملی سورخ پوستان امریکائی گفت او سخن اوباما را قبول مینماید. آقای گارسیا آخرین بیانیه اش در مورد "وضع کشور سرخ پوستان" بروز سه شنبه ایراد نموده در آن از کانگرس و ماموریت جدید تقاضا نمود تا سرخ پوستان امریکائی را در باز گشت اقتصادی عمومی دخیل سازند.

آقای گارسیا از کانگرس خواستار احیای دوبارۀ لایحۀ بهبود خدمات صحی سرخ پوستان گردید که مدت اعتبار آن در سال ۱۹۹۷ به پایان رسید. آقای گارسیا گفت تعداد وفیات اطفال در بین سرخ پوستان امریکائی ۴۰ فیصد بیشتر از امریکائیان دیگر بوده، خود کشی در بین جوانان سرخ پوست دوچند دیگران بوده و اوسط عمر آنها پنج سال از دیگر امریکائی ها کمتر است.

گارسیا: ”برای ده سال گذشته حکومت فدرال نه تنها در راه بجا آوردن کار های درست به ناکامی موجه شده است بلکه حکومت در بجا آوردن مجبوریت هایش نیز ناکام بوده است. در نتیجۀ آن سرخ پوستان از آن در رنج و الم اند.

جان مککاوی رئیس ملی نمایندگان امریکائی های بومی در قوای مقننۀ ایالتی

میگوید او علایمی بهبودی را، بشمول مقرری یک سرخ پوست به صمت مامور مسائل دولتی در قصر سفید، مشاهده نموده است.

او میگوید مقرری یک سرخ پوست امریکائی در مقام بلند که بتواند در مسائل سیاسی مؤثر باشد، برای بهبود زندگی تمام بومی های امریکائی مفید واقع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG