لینک های دسترسی

هلاکت هشت نفر از اثر بم گزاری در یک مینی بس در بغداد


پولیس عراق میگوید انفجارات بم در مناطق شیعه نشین بغداد هشت نفر را هلاک و ۲۴ تن دیگر را مجروح ساخت.

مقامات میگویند یک بم امروز بر یک موتر مینی بس در منطقۀ شهر صدر اصابت کرده چهار نفر را هلاک و ۱۱ تن دیگر را زخمی ساخت.

یک بم دیگر کنار جاده چند ساعت بعدتر یک مینی بس دیگر را در کمالیه منفجر ساخته چهار نفر را کشته و ۱۳ تن دیگر را زخمی ساخت.

رانندۀ بس در کمالیه گفت که سرنشینان بس از مراسم سالانۀ اربعین که صدها هزار شیعه را به کربلا میکشاند باز میگشتند.

شیعیانی که بسوی کربلا میرفتند هفتۀ گذشته چندین بار هدف حملات قرار گرفتند.

در آن حملات حد اقل ۶۰ نفر کشته شدند. بعضی از گروه های اسلامیست سنی، شیعیان را مرتد میپندارند و در گذشته بر زایرین شیعۀ عراق حمله کرده اند.

XS
SM
MD
LG