لینک های دسترسی

رای گیری در مورد استفاده از پایگاه مناس در عملیات افغانستان


قرار است پارلمان قزغزستان فردا بر این رای گیری کند که قوای ایالات متحده از پایگان مناس در آنکشور که یک راه عمده انتقال مواد و اکمالات قوای غربی برای جنگ علیه طالبان در افغانستان است،خارج گردد یا خیر.

انتظار میرود پارلمان قرغزستان از تصمیم کرمان بیکباقی یف، رئیس جمهور آنکشور حمایت کند - که حزب او در پالمان اکثریت دارد و خود او تصمیم گرفته است به دسترسی قوای ایالات متحده بر پایگاه مناس پایان بخشد.

هرگاه این لایحه پذیرفته شود، ایالات متحده مجبور خواهد بود آن پایگاه را ظرف ۸۰ روز تخلیه کند.

پایگاه نظامی مناس قرغزستان یگانه در منطقه است که تا حال بر روی قوای ایالات متحده باز بوده است.

ارسال مواد مورد ضروت به قوای ناتو در افغانستان تا کنون از راه زمینی از پاکستان به افغانستان میرسید، اما در ماه های اخیر کاروان هایمهمات ناتو بطور فزاینده از طرف طالبان و تندروان القاعده مورد حمله قرار گرفته است.

بعد از آنکه جمهوری قرغزستان اعلام کردپایگاه مناس را مسدود خواهد کرد، مامورین ایالات متحده از روسیه و همچنان از قزاقستان اجازه یافتندکه مواد و تجهیزات غیر نظامی راتوسطقطار آهن به افغانستان بفرستند.

باقی یف، رئیس جمهور قرغزستانبعد از آن تصمیم خود را برای مسدود کردن مناس اعلام کرد که قبل بر آن در روسیه بیش از دو میلیارد دالر کمک را اخذ کرد.

XS
SM
MD
LG