لینک های دسترسی

انفجار مقدیشو، پایتخت صومالیه را تکان داد


انفجاری یک محوطۀ مسکونی قوای حافظ صلح اتحادیۀ افریقائی را در مقدیشو، پایتخت صومالیه تکان داده است.

گروۀ اسلامیست تندرو الشباب ادعای مسؤلیت نموده میگوید دو بم گزار انتحاری را به آن محوطه فرستاده است.

شاهدان عینی میگویند قبل از انفجار موتری را دیدند که باین محوطۀ سابق یونیورستی داخل شد.

یک سخنگوی قوای اتحادیۀ افریقائی ادعای حملۀ انتحاری را تکذیب کرد. جگرن با هوکو بایگی میگوید قوای حافظ صلح هدف حملۀ مرمی های هاوان قرار گرفت.

در مورد تلفات و یا جراحات گزارشی داده نشده است.

در یک واقعۀ جداگانه، افراد مسلح یک پاکستانی را در منطقۀ پنت لند صومالیه اختطاف کردند.

موسی گلی، گورنر منطقۀ باری پنت لند میگوید این مرد امروز هنگام رفتن بسوی محل کارش اختطاف شد.

XS
SM
MD
LG