لینک های دسترسی

بیانات اوباما و برنانکی در مورد اقتصاد


اقتصاد دچار مشکلات ایالات متحده امروز در صدر اجندای واشنگتن قرار دارد و رئیس بانک مرکزی، کانگرس را در جریان قرار میدهد و براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بیانیۀ عمدۀ خطاب بملت را ایراد خواهد نمود.

قرار است بن برنان کی، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده در محضر یک کمیتۀ عمدۀ مجلس نمایندگان اقتصاد را ارزیابی نماید.

برنان کی، درین تازگی ها طی بیانیه ای گفته بود که ایالات متحده در یک عصر فوق العاده دشواری قرار دارد و ملیون ها امریکائی با مشکل از دست دادن مشاغل، خانه ها و اعتماد شان دست و پنجه نرم میکنند.

براک اوباما امروز طی یک بیانیۀ عمدۀ شام سه شنبه، در مورد چالش هائی که ایالات متحده با آن مقابل است، کانگرس و مردم امریکا را مخاطب قرار خواهد داد.

این اولین بیانیۀ آقای اوباما در محضر جلسۀ مشترک مجلسین کانگرس خواهد بود.

XS
SM
MD
LG