لینک های دسترسی

مککین - ارزیابی 'هولناک' در مورد افغانستان


جان مک کین، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده که در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل در برابر براک اوباما شکست خورد، خواهان تغییر در مشی افغانستان شده است.

این سناتور ایالت اریزونا، طی ایراد بیانیۀ در واشنگتن هشدار میدهد که اگر این تغییرات رونما نگردد، ایالات متحده در این جنگ بازنده خواهد بود.

سناتور مککین در بیانیۀ خود در انستیتوت سرمایه گذاری امریکا که یک موسسه مطالعات مشی عامه در واشنگتن میباشد، ارزیابی هولناکی را از جنگ در افغانستان بیان داشته و گفت:

"عدم موفقیت در این نوع جنگ، شکست شماست. و در افغانستان، امروز ما برنده نیستیم."

مککین که یکی از سناتوران ارشد جمهوری خواه در کمیته خدمات امور نظامی میباشد، از تصمیم رئیس جمهور براک اوباما، در فرستادن ۱۷ هزار عسکر اضافی به افغانستان استقبال نمود.

این عساکر جهت مقابله با بدتر شدن وضع خشونت بار در آنکشور، اعزام شده اند. ولی مک کین میگوید پیروزی شاید بیک مشی جدید ضرورت داشته باشد.

"فقط افزایش قوا منجر به پیروزی نخواهد شد. یک تغیر عمده در جهت واقعاً ضرورت است."

در جمله گام های که وی پیشنهاد کرد، یکی آن است که ایالات متحده و متحدین آن، تعداد قوای اردوی ملی افغانستان را افزایش دهند.

"در حد اکثر، ما باید تعداد عساکر اردوی افغان را دو برابر نموده و بین ۱۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار عسکر ارتقا دهیم."

مک کین پیشنهاد میکند تا نیرو های غیر نظامی امدادی ایالات متحده به افغانستان افزایش یافته و مساعی امریکا برای کمک به حکومت کابل در مبارزه با فساد اداری و مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، وسعت یابد.

وی بر اهمیت پیش آمد منطقوی با افغانستان، با توجه خاص به پاکستان تاکید نمود. سناتور مک کین تقاضای نمود تا از حکومت جدید ملکی پاکستان برای مقابله با افراطی گرایی، حمایت های انکشافی، صحی و تعلیمی صورت گیرد.

و ایالات متحده کمک های بیشتری به ساحات قبایلی در امتداد سرحدات با افغانستان نماید. وی میگوید ایالات متحده باید اردوی پاکستان ومردان قبایلی مناطق سرحدی را که تمایل بجنگ با دهشت افگنان را دارند، تقویت نماید.

مک کین میگوید پریشانی های بین ایالات متحده و متحدین آن در ناتو روی فشار بر نیرو های رزمنده اروپایی در افغانستان بوجود آمده است. وی میگوید زمان آن فرا رسیده تا در دیپلوماسی با متحدین هم تغیرات وارد آید:

"در حالیکه من طرفدار هستم تا ایالات متحده باید همچنان به تشویق هم گیری بیشتر نیرو های اروپائی ادامه دهد و روی تحریمات استفاده حربی از آنان بیشتر فشار آورد، در عین حال فکر میکنم که ما از نگرانی های اینکه واشنگتن از اروپا چی درخواست دارد، باید بگذریم و بیشتر توجه خود را روی تشویق اروپایی ها برای آنچه آماده کمک دارند، معطوف نمایم."

مک کین میگوید رهبران سیاسی در اروپا و ایالات متحده باید با شهروندان خود در مورد اوضاع در افغانستان، شفاف باشند.

"امکان زیاد دارد که خشونت ها، قبل از آنکه بهتر گردد، اوج بیشتر گیرد. معیار منابع مورد ضرورت برای پیروزی، بیش از حد خواهد بود و امکانات زمانی را نمیتوان به ماه ها شمار نمود بلکه شاید سالها طول بکشد."

کمیته خدمات امور نظامی مجلس سنای امریکا قرار است مجلس استماعیه را برای زمینه در افغانستان و پاکستان بروز پنجشنبه، دایر نماید و سناتور مک کین در آن حاضر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG