لینک های دسترسی

عفو بین المللی خواستار حسابدهی عساکر خارجی در افغانستان شد.


عفو بین المللی میگوید عساکر خارجی باید در قسمت تلفات اهالی در افغانستان بیشتر حساب ده باشند.

این گروۀ مدافع حقوق بشر مقیم لندن بروز جمعه گزارشی را منتشر ساخت که حاکیست ایالات متحده و متحدین آن باید اطمینان حاصل کنند که قوای بین المللی در افغانستان برای افغان ها امنیت بیشتر فراهم کرده و آنها رادر معرض خطر بیشتر قرار نمیدهند.

این گروه وقایعی را مثال میدهد که دران دو برادر غیر مسلح افغان در جریان یک حملۀ شبانۀ ماۀ جنوری سال گذشته در قندهار توسط عساکر خارجی کشته شدند. عفو بین المللی میگوید اکنون که یک سال ازین واقعه میگذرد، باوجود تحقیقات گروه های مدافع حقوق بشر، هیچ کسی به مسؤلیت خود اعتراف ننموده است.

موضوع تلفات اهالی بین افغانستان و ایالات متحده تشنج ایجاد کرده و حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از قوای ایالات متحده و ناتو تقاضا کرده تا در قسمت جلوگیری از تلفات اهالی اقدامات بیشتری نمایند.

بروز جمعه صدها نفر در ولایت غزنی مظاهره کرده و قوای ناتو را متهم نمودند که بر مسجد دهکدۀ شان گلوله باری کرده است.

همچنان بروز جمعه حنیف اتمر، وزیر داخلۀ افغانستان یک تخمین نادر از تعداد شورشیان را در افغانستان ارائه کرده گفت که بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار طالب در ۱۷ ولایت افغانستان میجنگند.

حنیف اتمر این تبصره را در جریان بازدیدش از واشنگتن بعمل آورد که در جریان آن مقامات افغانی، پاکستانی و امریکائی موضوع دهشت افگنی در جنوب آسیا را مورد بحث قرار دادند.

XS
SM
MD
LG