لینک های دسترسی

اوباما: حکومت او در افغانستان باید مشئ واضحی را تعین نماید


آژانس بلوم برگ در نشرات مورخ ۲۷ فبرورئ خود در مورد افغانستان:

رئیس جمهور اوباما در یک تبصره در مورد افغانستان بیان داشت که ایالات متحده تمرکز بر اهدافش را در افغانستان از دست داده است و حکومت او باید تا قبل از فرا خواندن عساکرش، مشئ واضحی را در آنکشور تعین نماید.

اوباما گفت، تا زمانیکه ما یک ستراتیژئ واضح نداشته باشیم، ما ستراتیژئ واضحی برای خروج داشته نمی توانیم.

آقای اوباما در ضمن مصاحبۀ اخیرش با شبکۀ تلویزیون ملئ ( نیوز هاور ) گفت، هدف ایالات متحده آنست تا عساکر امریکائی را هر چه زودتر عودت بدهد - بدون اینکه شرایطی برای حمله علیۀ عساکر ایالات متحده بجا گذاشته شود.

اوباما در آغاز روز، پلان های خروج عساکر محارب ایالات متحده را از عراق بیان داشت. او گفت:

"بخاطر آهستگی در مأموریت افغانستان، ایالات متحده باید با متحدینش در جهت انکشاف اقتصادی کار کند، نه اینکه پناه گاهی مصئونی برای دهشت افگنان باشد."

آژانس بلوم برگ به ادامه مینگارد، رئیس جمهور اوباما به جواب سوالی گفت، ما بسیار نظامی فکر میکردیم و پیمانه لازم بر جنبه سیاسی آن نمی اندیشیدیم. ما در مورد انکشاف موثرانه نمی اندیشیدیم. وی گفت، ما برای تعویض تریاک با چیز های دیگری که توسط آن افغان ها خود را حمایه کنند، چیزی نکردیم."

اوباما گفت، ایالات متحده برای انجام کار روی چنین موضوعات در افغانستان ادامه خواهد داد.

اوباما گفت ما اکنون به جلو میرویم. این وظیفۀ ماست که با امکانات دست داشته برای اصلاح بعضی از اشتباهات قدم پیش بمانیم، در حقیقت در حال حاضر اوضاع افغانستان بشدت روبه خرابی است.

XS
SM
MD
LG