لینک های دسترسی

صفحات انترنتی و یافتن پوهنتون ها و راه های شامل شدن به آن ها


صفحات انترنتی زیادی است که محصلین میتوانند در مورد تحصیلات عالی و شرایط آن در ایالات متحده از ٌآن طریق معلومات حاصل نمایند.

کپیس دات کام (c-a-p-p-e-x dot c-o-m) محصلین را با پوهنتون ها و کالج ها وصل میسازد. درین صفحه انترنتی، شما میتوانید یک صفحه معلوماتی در مورد خود ایجاد نمائید و در آن معلومات شخصی و علاقمندی های خود را تذکر بدهید.

بعداً این صفحه بشکل اتوماتیک برای شما ۱۰ تا ۲۰ پوهنتون را معرفی میکند که با مشخصات شما مطابقت داشته و به نسیازمندی های تانپاسخ میدهد.

ولی مسول کیپکس میگوید این صفحه داخله شما را تضمین نمیکند. این صفحه برای متعملین رایگان میباشد. راه درآمد برای صفحه انترنتی کیپیس، اعلانات برای شرکت ها و پوهنتون ها است.

کالج کلیک تی وی دات کام، دارای حدود سی هزار ویدیوی محصلین است که آنها در رابطه به پوهنتون های خود سوالات را جواب داده اند.

پوهنتون ها برای مسولین این صفحه پول پرداخت میکنند تا به ادارات شان رفته و ثبت نمایند، ولی گلن پیر رئیس کالج کلیک دات کام میگوید آنها نمیتوانند نظریات را رد و یا تائید نمایند. او میگوید بدین معنی نیست که آنها هر آنچه میل داشته باشند، بگویند، محصلین باید در مورد نظریه شان دلیل بگویند.

زینک دات کام (z-i-n-c-h dot c-o-m) حاوی ویدیو های میباشد که محلصین خود شان تولید نموده اند. سید کرومن هوود میگوید این یک محل برای جوانان است تا بتوانند توانائی و لیاقت خود را به نمیش بگذارند. کمپنی میگوید بیش از شش صد کالج برای آنها پول میدهد تا شاگردان ممتاز را ازین طریق پیدا نمایند. بیش از 500 هزار شاگرد مکتب خود را درین صفحه راجستر نموده اند.

و در اخیر صفحه انترنتی یونی گو میباشد. (u-n-i-g-o dot c-o-m) یونی گو در مورد پوهنتون ها معلومات و ویدیو های را داراست که توسط محصلین تولید شده است.

این صفحه انترنتی که از طریق تبلیغات حمایت میشود مدیر مسول نیز دارد که بشکل دائمی کار مکنند. این صفحه انترنتی در ماه سپتمبر توسط یک کمپنی آغاز گردید که رئیس آن یک جوان 26 ساله میباشد.

گوردن گولدمن میگوید این صفحه با 250 بهترین پوهنتون های امریکا آغاز شده و دیگر پوهنتون ها نیز شامل میشود.

یونی گو، زینک، کالج کلیک تی وی، و کیپکس بعضی از صفحات انترنتی است که در مورد تحصیلات عالی معلومات میدهد. صفحات دیگر نیز شامل mycollegeoptions، checkmycapus، و PrincetonReview میباشد.

XS
SM
MD
LG