لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: موفقیت تاکتیکی و ناکامی ستراتیژیک در افغانستان


واشنگتن پوست تحت عنوان موفقیت تاکتیکی و ناکامی ستراتیژیک می نگارد که حملات امریکا غصه و قهر اهالی را برانگیخته و این کار ممکن مشکل عمده ای را در راه حل نظامی در افغانستان بوجود آورد.

واشنگتن پوست از یک واقعه حمله بر یک خانه در لوگر گزارش می دهد و وضع را چنین تشریح می کند.

در نیمه های شب تعدادی از عساکر امریکایی دریکی از قریه های خوابیده این ولایت در بیستم فبروری یکی از خانه های گلی را محاصره کرده با لگد و با شدت دروازه اطاقی را باز کرده و بالای شخصی اتش گشوده و او را از پا در اورند.

به تعقیب ان تعدادی از مردان دیگر کشان کشان از اطاق بیرون اورده شده و دستگیر شدند. عساکر بعدا ساحه را ترک گفتند اما زنان کوشش می کردند اطفال وحشت زده را خاموش سازند.

این واقعه با وجود تاریکی به سرعت در ساحه به گوش همگان رسید و فردای ان در نیمه روز هزاران باشنده قریه های همجوار شاهراه نزدیک را اشغال کردند و شعار می دادند، مرگ بر امریکا.

این خبر تا نزدیکی های شام از طریق تلویزیون های محلی به ملیونها افغان گزارش داده شد. و در خبر گفته شد که افراد مسلح امریکایی شخصی را که سلاح نداشت و در را بروی این افراد می گشود، با گلوله از پا دراورده اند.

واشنگتن پوست از قول یک راننده لاری در قریه ای که حمله دران بوقوع پیوسته است می نویسد که ایشان حالا از طالبان هراس دارند اما ترس بیشتر شان از امریکایی ها می باشد.

عبدالغفار میگوید که خارجی حالا افراد بیگناه را می کشند. ما ایشان را در افغانستان نمی خواهیم. هر گاه ایشان یک روز بیشتر در افغانستان باشند آنها به مقابل شان سلاح خواهند گرفت آنطوریکه در برابر روسها گرفتند.

واشنگتن پوست می نویسد از لحاظ تاکتیکی امریکایان توانستند این اشخاص را دستگیر کنند. امریکایی ها ادعا دارند که شخصی که به قتل رسید تفنگی در دست داشت و همراهان او نیز کسانی بودند که بمب می ساختند و ایشان در یک تعداد بمب گزاری ها در منطقه سهم داشتند.

امریکایان ادعا دارند که این اشخاص را برای چندین روز زیر نظر داشتند.

واشنگتن پوست بدین عقیده است که این حمله از لحاظ ستراتیژیکی یک فاجعه بوده است. ظاهراً چنین معلوم می شود که طالبان در تبلیغ این مسئله سهم داشته و چینل ها ی مستقل افغان این موضوع را قبل ازین که عساکر امریکایی فرصت تشریح وضع را بیابند، این خبر را گسترش دادند.

واشنگتن پوست به ادامه می نویسد که بد تر ازهمه اینکه اداره اوباما در نزدیکی همین قریه در لوگر با مصارف گزافی عساکر تازه دمی را جابجا ساخته است تا شهر کابل را از حمله مخالفین در امان بسازد.

در ولایات همجوار کابل ـ لوگر و وردگ سه هزار عسکر جدید در پایگاهایی درین مناطق جابجا شده اند. منظور ازین کار اینست تا امنیت در منطقه حاکم شود، زمینه کارهای انکشافی فراهم شده و مردم را از حمایت شورشیان بازدارد.

واشنگتن پوست می افزاید که واقعه قریه سلطان در لوگریک عقب نشینی برای نیروهای امریکایی و نتیجه تبلیغات وسیع طالبان می باشد.

XS
SM
MD
LG