لینک های دسترسی

کرزی انتخابات برای ماۀ آگست را پذیرفت.


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید فیصلۀ کمیسیون انتخابات کشور را مبنی بر دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۰ آگست میپذیرد و مصمم است که تا آن وقت بوظیفۀ خود ادامه بدهد.

آقای کرزی این تصمیم خود را بروز شنبه، یک هفته بعد ازان اعلام کرد که تقاضا نموده بود انتخابات قبل از بسر رسیدن مدت خدمتش در ماۀ می دایر گردد.

گروه های مخالف حکومت تاکید کرده اند که وقتی مدت خدمت آقای کرزی سپری میگردد، کنار رفته و یک حکومت سرپرست را تعیین نماید.

کمیسیون انتخابات افغانستان گفت بخاطری برگزاری انتخابات را بتاریخ بیستم ماۀ آگست تعیین کرده بود که در مورد لوژستیک، امنیت و زمستان شدید نگرانی داشت.

ایالات متحده و سایر گروه ها گفتند دایر نمودن انتخابات منصفانه و آزاد قبل از ماۀ آگست مشکل خواهد بود.

وقتی حکومت اوباما علناً از آقای کرزی بخاطر عدم سرکوبی فساد اداری حکومت انتقاد کرد، پشتیبانی ایالات متحده از رئیس جمهور در شک و تردید قرار گرفت

XS
SM
MD
LG