لینک های دسترسی

گزارش اتحادیۀ اروپائی در مورد الحاق بیت المقدس


یک گزارش داخلی اتحادیۀ اروپائی که بروز شنبه علنی شد حاکیست که اسرائیل از توسعۀ مسکونه ها و مشی تبعیضی اسکان در جهت تعقیب الحاق غیرقانونی بیت المقدس شرقی استفاده میکند.

این گزارش که بروز شنبه به وسایل نشراتی فراهم گردید حاکیست که اسرائیل پلان خود را جهت اعمار اسکان بیشتر برای یهودیان تسریع نموده و در عین زمان به تخریب خانه های فلسطینیان ادامه میدهد.

این گزارش مشعر است که اسرائیل از وقت کنفرانس سران صلح سال ۲۰۰۷ باینطرف به میزبانی ایالات متحده، اعمار تقریباً ۳۰۰۰ واحد جدید را برای یهودیان در بیت المقدس شرقی منظور کرده است. در عین زمان، اسرائیل در نظر دارد بیش از ۸۰ خانه را که اسرائیل میگوید بدون جواز اعمار شده، تخریب خواهد کرد.

فلسطینیان امیدوارند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آیندۀ فلسطینی باشد.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده در جریان سفر هفتۀ گذشته اش بمنطقه مشی اسرائیل را غیر مفید خواند.

XS
SM
MD
LG