لینک های دسترسی

صلیب سرخ خواستار مراقبت های بیشتر صحی برای زنان در جنگ شد


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید مراقبت های صحی برای زنان اکثراً نادید گرفته شده و در حالات جنگ زنان بطور مناسب تداوی نمیشوند.

صلیب سرخ بمناسبت روز بین المللی زن بروز یکشنبه خاطر نشان ساخت که بموجب قانون بین المللی بشری زنان در حالت جنگ مستحق مراقبت های صحی هستند.

نیدین پچ گربال، مشاور آن دسته در رشتۀ زنان و جنگ میگوید در حالات جنگ عموماً به کسانی که در جنگ مجروح میشوند، در تداوی اولویت داده میشود. او میگوید در نتیجه به زنان، بشمول زنان حامله توجۀ محدودی صورت میگیرد.

صلیب سرخ میگوید بیشترین تعداد وفیات زنان در ده کشوری رخ میدهد که یا در جنگ قرار دارد و یا تازه از حالت جنگ برون شده است. این کشورها شامل افغانستان، سیرالیون، صومالیه و جمهوریت دیموکراتیک کانگوست.

XS
SM
MD
LG