لینک های دسترسی

خشونت در سرحد افغانستان و پاکستان


قوای نظامی پاکستان میگوید عساکر در منطقۀ قبایلی باجور، یک منطقۀ مهم استراتیژیک نزدیک سرحد افغانستان، چهار تندرو را کشتند.

از دو هفته قبل باینطرف که یک رهبر طالبان در باجور متارکه را اعلام نمود این اولین تصادمات در منطقه میباشد.

مقامات نظامی میگویند قوای امنیتی در نزدیک شهرک ناوه گی مورد حملۀ تندروان قرار گرفتند.

در عین زمان، از تصادماتی در منطقۀ مومند در مجاروت باجور گزارش داده شده که قوای امنیتی میگوید طی آن دیشب ۱۵ تندرو کشته شدند. قبلاً تندروان طالب حد اقل ۱۳ شبۀ نظامی را در عین منطقه کشته بودند.

طی چند سال گذشته حملات در منطقۀ قبایلی در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان که اظهار عقیده میشود تندروان القاعده و طالب پایگاه دارند، افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG