لینک های دسترسی

موقیعت بزرگترین ذخایر آب صحی و قابل نوش در جهان


گفته میشود که علت جنگ های آینده در جهان نفت، سر زمین و دین نبوده بلکه دست یابی به آب تازه و صحی خواهد بود.

آب یکی از سرمایه های گران بها این جهان است. ولی ما اهمیت اش را وقتی درک میکنیم که به قلت آن مواجه گردیم.

۷۵ فیصد سیاره ما را آب تشکیل میدهد. به همین لحاظ است که سیاره ما را سیاره آبی مینامند. ولی ازین ۷۵ فیصد، صرف یک ثلث آن قابل نوشیدن است.

بزرگترین آب صحی و قابل نوشیدن جهان در ۵ دریاچه در بین ایالات متحده و کانادا جریان دارد.

نام این دریاچه ها هر یک: دریاچه سپریور، دریاچه میشیگن، دریاچه هوران، دریاچه انتوریو و دریاچه ایری میباشد.

این دریاچه ها ۲۰ فیصد آب قابل نوش جهان را تشکیل میدهند؛ و زندگی سه صد هزار نفر که در دور و پیش آن زندگی میکنند بر آن وابسته است.

یکی از عجایب جهان، آبشار نیاگارا، نیز بخش این دریاچه ها میباشد که دریاچه نیاگارا سرازیر میشود.

XS
SM
MD
LG