لینک های دسترسی

سفیر افغانستان به ایالات متحده در مورد مذاکره با طالبان


سفیر افغانستان به ایالات متحده میگوید، غرب صرف از یک موقف قوی میتواند با عناصر میانه رو طالبان مذاکره نماید.

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در ایالات متحده، بروز چهارشنبه از بررسی مجدد ستراتیژی امریکا در رابطه با معامله با شورش طالبان را که توسط براک اوباما صورت میگیرد، استقابل کرد.

او طی خطابه اش در پوهنتون هارورد در ایالت مسه چوسیتس گفت، افزایش قوای امریکایی، بر طالبان فشار بیشتری وارد میکند و این باعث میشود عساکر افغان سریعتر تمرین گردند.

جواد علاوه کرد با طالبان دارای مفکوره های آیدیالوژیکی نمی توان مذاکره نمود، ولی با آنانیکه از حملات هوایی ناتو و امریکا و از حکومت افغانستان ناراضی اند، میشود مذاکرات موفقیت آمیزی داشت.

keywords: said taib jawad, afghanistan embassador to the us, nato, taliban, pakistan, kabul, karzai, dari news, afghan news, voa

XS
SM
MD
LG