لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: آزمون جدید عساکر امریکائی در میوند قندهار


روزنامۀ واشنگتن پوست در شمارۀ روز یکشنبۀ خود طی گزارشی از میوند قندهار مینویسد عساکر امریکائی در جنوب افغانستان با آزمون جدیدی مقابل شده اند.

روزنامه مینویسد دگروال دنیل هرل بت در ماۀ سپتمبر با یک کندک عسکر پیاده و پلان مفصل یک ساله به ولسوالی میوند، سنگر مستحکم طالبان مواصلت کرد.

قرار بود که سه ماۀ اول به کشف و جمع آوری اطلاعات و سه ماۀ بعدی به عملیات جهت از بین بردن شورشیان اختصاص داده شود.

تا بحال این واحد باید بر بازسازی و ساختار حکومت در محل توجه میکرد.

ولی بقول روزنامه، جمع آوری اطلاعات در مورد طالبان از مردم محل بوسیلۀ گزمۀ پیاده، دادن پول برای خریدن جای نماز برای مسجد و یا اعطای کمک به دهاقین اگر با خصومت نه حد اقل با بی اعتنائی مردم مواجه شده است.

دگرمن هرل بت میگوید که هیچ کسی معلوماتی فراهم نمیکند. اکنون نتیجه گیری این است که پلان اصلی خیلی خوشبینانه بوده است. او میگوید که اکنون توقع دارند که تطبیق این پلان مدت طولانی تری را در برگیرد.

واشنگتن پوست مینویسد که قوماندان های ایالات متحده کندک هرل بت را پیش قراول قوای ۱۷ هزار نفری ایالات متحده تلقی میکنند که براک اوباما، رئیس جمهور هدایت داده به جنوب افغانستان اعزام شوند.

این قوا با عین چالش هائی مواجه خواهند شد که این کندک پیش قراول شده است. قوماندان های ایالات متحده و ناتو جنوب افغانستان را جبهۀ مقدم مرکزی جنگ افغانستان می پندارند. اوضاع در جنوب، قوماندان ها را واداشته تا در جنگ با شورشیان طرز تقرب تازه ای را اختیار کنند.

جنرال نکلسن جنرال ایالات متحده میگوید: اگر قرار باشد که برنده شویم باید این جنگ را بنحو دیگری به پیش ببریم.

بقول روزنامۀ واشنگتن پوست استراتیژی جدید شامل یک کوشش عمده ولی جنجال برانگیز در قسمت انسجام بهتر مساعی عساکر ناتو در جنوب، توجۀ تازه بر عملیات ضد مواد مخدر و گماشتن عساکر بیشتر در تربیۀ قوای امنیتی افغانستان و مستقر ساختن عساکر جهت ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف مراکز پرنفوس بعوض حملات منفرد علیۀ شورشیان میباشد.

روزنامه همچنان مینویسد که برعکس شرق افغانستان در جنوب عساکر ایالات متحده از نزدیک با قوای ناتو همکاری خواهد کرد. عساکر جدید در مرکز کشت کوکنار عملیات خواهند نمود و مجبور خواهند شد با یک شورش محلی که ریشه های قوی در بین مردم محل دارد و بر اهالی و قوای امنیتی حملات مهلکی را براه میاندازد.

روزنامۀ واشنگتن پوست مینویسد که در استراتیژی جدید از سابقۀ عراق که ایجاد ملیشیای قومی جهت مدافعه بود، استفاده نخواهد شد. قوماندان ها میگویند چنان طرز تقربی باعث ایجاد جنگ سالارهای جدید و جنگ ها بین اقوام خواهد شد. باوجود پشتیبانی اوباما از مذاکره با طالبان قوماندان ها میگویند که مفاد زیادی ازان متصور نیست.

واشنگتن پوست مینویسد که قوماندان ها فکر میکنند که طالبان در منطقه خیلی قوی و در عین زمان پارچه، پارچه است که بتواند یک توافق مؤثر را بمیان آورد. اما آنها معتقدند که در شرق افغانستان میتوانند بعضی از شورشیان را ترغیب کنند که طالبان را ترک نمایند.

در حال حاضر عساکر کانادائی در قندهار، برتانوی در هلمند و هالندی در ارزگان مستقر شده اند. صاحب منصبان امریکائی در جنوب افغانستان این ترتیبات را کاملاً غیر عملی میخوانند زیرا بین شان هم آهنگی وجود ندارد.

یک صاحب منصب ارشد ایالات متحده میگوید اکنون سؤال عمده برای ناتو این است که آیا کشور های عضو آن اتحادیه عساکر بیشتر میفرستند و چه نوع شرایطی روی این عساکر وضع مینمایند و آیا این کشورها که تصمیم گرفتند بجنگند، حقیقتاً در پهلوی هم خواهند جنگید یانه.

دگرمن هرل بت میگوید پیشرفت بطی بوده است و نباید خود را اغفال کنیم که با رسیدن ۱۷ هزار عسکر جدید همه چیز تغیر خواهد خورد. این عساکر درک خواهند کرد که نیل باهداف شان مدتی را دربر خواهد گرفت.

روزنامۀ تایمز یونین منتشرۀ آلبنی ایالت نیویارک نوشته است که یک واحد قوای هوائی گارد ملی نیویارک برای سفر به افغانستان و تربیۀ قوای هوائی آن کشور آمادگی میگیرد.

روزنامه مینویسد که این واحد ۲۰ نفری در افغانستان عملۀ طیارات سی ۱۲ خواهند بود که برای ماموریت های کشف و امنیتی وظیفه اجرا میکنند.

این عساکر اطلاعاتی را جمع آوری نموده و بدیگران مخابره خواهند کرد که به عساکر در روی زمین کمک میکند از انفجار ماین ها و سایر مواد منفجره که در زیر زمین مخفی ساخته شده جلوگیری نمایند.

washington post, newspapers, afghanistan, maiwand, kandahar, afghanistan, kabul, nato, dari news, voa news, afghan news

XS
SM
MD
LG